Contactgegevens

Bezoekadres:
Kerklaan 30 / BL-005
(geen post!)
Postcode:
9751 NN Haren (Gn)
Tel.:
+31 (0)6 – 46 07 22 77
Postadres:
Postbus 69
Postcode:
9750 AB Haren (Gn)

Wat wil Europa, en dus ook Nederland, met deze nieuwe privacywet bereiken?

Allereerst is er een politiek motief. Met de komst van Google, en grote Cloudaanbieders, zoals Microsoft, Apple en Amazon, zijn deze grote private bedrijven steeds meer data en persoonsgegevens gaan verzamelen over ondernemingen en burgers. Met steeds geavanceerdere en slimmere software en algoritmes worden ondernemingen en burgers onderworpen aan profilering om uw gedrag steeds beter te kunnen voorspellen. Daarmee krijgt deze data een commerciële waarde. Deze grote ondernemingen, maar feitelijk iedere onderneming die gegevens of data verzameld van zijn klanten of prospects, zal die data willen inzetten om een dienst of product beter aan de man te kunnen brengen of de klant beter te kunnen bedienen.

Op zichzelf hoeft het verzamelen van data en (persoonsgegevens) en profiling geen bezwaar te zijn, maar wanneer die data of dat profiel vervolgens gekoppeld wordt aan een identiteit van een persoon, dan ontstaan er risico’s op misbruik van die gegevens of van die identiteit (identiteitsfraude), kunnen de gegevens worden gehackt en gewild of ongewild in verkeerde handen vallen of op straat komen te liggen.

Kwetsbaarheid en bescherming burgers

Het voorgaande kan enorme gevolgen hebben voor een persoon en flink ingrijpen in diens persoonlijke sfeer en leven, die zich op zijn beurt daartegen nauwelijks kan verweren. Immers is het voor de gemiddelde burger nauwelijks te achterhalen welke data en persoonsgegevens er allemaal over hem worden verzameld, wie deze gegevens allemaal in handen heeft of er toegang toe heeft, wat daar allemaal mee wordt gedaan en hoe ze zijn beveiligd. En zonder toezicht op het verzamelen en verwerken van data en persoonsgegevens door bedrijven, instellingen, maar ook overheden, kan misbruik bijna ongestraft blijven en nauwelijks worden tegengegaan.  Vooral de burger is daarmee kwetsbaar en moet beschermd worden.

De politiek van ieder land binnen Europa heeft daarom wel een wet die toeziet op de bescherming van de privacygegevens van hun burgers. Voor Nederland was dit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vindt toezicht op handhaving van het gebruik en verzamelen van privacygevoelige gegevens plaats door de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze wet is in Nederland al sinds 1 september 2001 van kracht!

Beteugeling machtspositie (grote) ondernemingen

Maar waarom is er nu dan een Europese privacywet gekomen? Welnu, dat is het gevolg van de steeds verdergaande mate van automatisering en grensoverschrijdende gegevensuitwisseling en opslag (clouddiensten). Het laatste decennium hebben clouddiensten, onlinediensten en webshops een enorme vlucht genomen. De noodzaak van een Europese aanpak om deze gegevensverwerking en het verzamelen daarvan te in Europees verband centraal te regelen en te harmoniseren werd dan ook steeds groter. Niet in de laatste plaats om ook de macht van de grote commerciële bedrijven te beteugelen. Google bijvoorbeeld weet in veel gevallen al veel meer van een burger dan de overheid, maar ook worden data en persoonsgegevens massaal in de Cloud opgeslagen die onder beheer staan van Google, Microsoft, Apple, Amazon en dergelijke.

Maar ook overheden zelf steunen steeds meer op de diensten van die grote ondernemingen en zijn er meer en meer afhankelijk van. Daarmee wordt de greep van de nationale overheden op die grote bedrijven verzwakt en werd daarmee de positie van de burgers kwetsbaarder en de bescherming van haar rechten steeds moeilijker. Deze grote ondernemingen hebben daarmee potentieel een dermate grote (financiële) invloed op de burger en de overheid van een land dat meer verregaande greep en toezicht nodig werd gevonden. Het enige effectieve middel dat de overheden hiertegen hebben is Europese wetgeving aangevuld met een nationale toezichthouder die kan handhaven, ingrijpen en boetes kan opleggen.
Zie daar de invoering van de GDPR/AVG met (voor Nederland) de Autoriteit Persoonsgegevens. Overigens is deze Autoriteit Persoonsgegevens geen tandeloze tijger; ze kan boetes opleggen die kunnen oplopen tot maximaal 4% van de wereldwijde jaaromzet van een onderneming. En gezien de politieke ambities van Europa zal de Privacyregelgeving ook streng worden gehandhaafd.

Wij maken gebruik van cookies
Op www.jadejuristen.nl gebruiken wij cookies en andere technieken om jouw ervaring op onze website te verbeteren en om advertenties te tonen, ook met tracking cookies van derden die jouw internetgedrag volgen. Bekijk ons cookiebeleid. Als je doorklikt ga je akkoord met het plaatsen van de cookies en technieken.