Contactgegevens

Bezoekadres:
Kerklaan 30 / BL-005
(geen post!)
Postcode:
9751 NN Haren (Gn)
Tel.:
+31 (0)6 – 46 07 22 77
Postadres:
Postbus 69
Postcode:
9750 AB Haren (Gn)

Beroepsbeoefenaren kunnen zich niet verschuilen achter hun praktijk-BV

Eerder dit jaar, op 18 september 2015 om precies te zijn, heeft ons hoogste rechtscollege de Hoge Raad een uitspraak gedaan aangaande de aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren jegens de cliënt. Hoewel veel aansprakelijkheidskwesties in de rechtspraak veelal casuïstisch van aard zijn, deze is toch wel belangwekkend. Te meer omdat de uitspraak voor alle beroepsbeoefenaren geldt.

De casus in kwestie

Twee advocaten – de ene advocaat in loondienst; de ander als partner via zijn praktijk-BV – werden door een cliënt van het advocatenkantoor tot schadevergoeding aangesproken uit onrechtmatige daad wegens tekort schieten in de advisering van de cliënt. De advocaten hadden onvoldoende onderzoek gedaan naar de waarde (€ 140.113) van een stuk agrarische grond nabij Roden (Dr) waarop de cliënt een lening (€ 1.000.000) had verstrekt die door faillissement niet werd afgelost.

 Nu kan een cliënt een advocaat aansprakelijk stellen wegens te kort schieten en gemaakte fouten op twee manieren:

(1)    op grond van wanprestatie, wat via het contract/de overeenkomst van opdracht gaat,

of

(2)    op grond van onrechtmatige daad, wat buiten het contract omgaat en het tekortschieten de advocaat is toe te rekenen.

 In deze kwestie was contractuele aansprakelijkheid uitgesloten in de algemene voorwaarden en kon de cliënt enkel op grond van onrechtmatige daad de advocaten aanspreken.

 In hoger beroep hanteerde het Hof de rechtsregel dat in geval van aansprakelijkheidstelling van de advocaat deze aansprakelijk is indien hem als feitelijke uitvoerder van de opdracht “persoonlijk een ernstig verwijt treft”. De Hoge Raad maakt hier echter korte metten mee, want zo zegt de Hoge Raad is het bij de beoordeling of er onrechtmatig is gehandeld het uitgangspunt dat:

 “… een advocaat als beroepsbeoefenaar de zorgvuldigheid dient te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Deze zorgvuldigheidsplicht brengt onder meer mee dat een advocaat die een cliënt adviseert in het kader van een door een cliënt te nemen beslissing over een bepaalde kwestie, de cliënt in staat stelt goed geïnformeerd te beslissen.” (het zogenaamde Maatman-criterium). Voor wie de uitspraak wil nalezen.

Het Hof heeft het verkeerd begrepen

De maatstaf die het Hof hanteerde is volgens de Hoge Raad onjuist omdat het een zwaardere eis is dan de eisen die artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek aan de onrechtmatige daad stelt; het Maatman-criterium moet hier gehanteerd worden.

Met name bij de advocaat met zijn praktijk-BV geeft de Hoge Raad het Hof een draai om de oren. De door het Hof gehanteerde rechtsregel voor aansprakelijkheid van “persoonlijk ernstig verwijt” betreft namelijk die van een bestuurder van een BV. Voor aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad die is gelegen in de wijze waarop hij de onderhavige werkzaamheden ten behoeve van zijn cliënt feitelijk heeft verricht en daarbij een beroepsfout begaat, betreft dit zijn aansprakelijkheid als beroepsbeoefenaar en niet zijn aansprakelijkheid als bestuurder van een vennootschap. Dan heb je het als Gerechtshof kennelijk toch niet echt begrepen.

Nogmaals, de advocaat in kwestie werd hier door de cliënt aangesproken. Hij werd niet uit contract aangesproken. De opdracht was immers aan de maatschap verstrekt en niet aan de advocaten zelf.

Wat moet je hier nu mee? Let op uw Algemene Voorwaarden

Belangrijk is het om te constateren dat de uitspraak van de Hoge Raad niet alleen voor advocaten geldt, maar voor alle beroepsbeoefenaren geldt: artsen, notarissen, fysiotherapeuten, verloskundigen accountants, zelfstandig (financieel) adviseurs; ook die in loondienst zijn!

Beperking van contractuele aansprakelijkheid en uitsluiting van de aansprakelijkheid van de “feitelijke opdrachtnemer” (art. 7:404 jo. 7:413 Burgerlijk Wetboek) in de algemene voorwaarden heeft dus nog altijd zin.

Het risico van aansprakelijkheid kan via goede algemene voorwaarden voor een belangrijk deel worden beperkt:

  • De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek moet worden uitgesloten. Wanneer dit niet goed in de algemene voorwaarden is opgenomen, loop je als beroepsbeoefenaar aan wie de opdracht feitelijk wordt verstrekt het risico naast de opdrachtnemer met wie het contract wordt gesloten hoofdelijk aansprakelijk te zijn.
  • Een goede exoneratie clausule in de algemene voorwaarden is sterk aan te bevelen, rekening houdend met de specifieke regels die binnen de desbetreffende  beroepsgroep gelden.
  • Het is aan te bevelen om in de algemene voorwaarden een vrijwaringsclausule voor aanspraken van de opdrachtgever op te nemen voor de werknemers en andere hulppersonen die door de opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld. Dit kan door middel van een derdenbeding. Ook dit dient in overeenstemming te zijn met de specifieke regels die binnen de desbetreffende beroepsgroep gelden.
  • In het verlengde van het voorgaande is het aan te bevelen dat de algemene voorwaarden een regeling kent dat naast de opdrachtnemer ook alle hulppersonen die bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld zich op de eigen algemene voorwaarden kunnen beroepen (eveneens via een derdenbeding). Dit is vooral belangrijk voor die personen die niet-ondergeschikt zijn aan de opdrachtnemer, zoals de beroepsbeoefenaar die tevens mede-eigenaar is. Zij kunnen zich, in tegenstelling tot ondergeschikten van de opdrachtnemer, zonder zo’n derdenbeding niet op een exoneratie clausule in de algemene voorwaarden beroepen.

Regelmatig zijn veel van deze punten niet goed geregeld in de algemene voorwaarden. Daarmee loopt u als beroepsbeoefenaar een onnodig risico.

Wij nodigen u uit om uw algemene voorwaarden vrijblijvend naar ons toe te sturen; dit kan via het e-mail adres.  Binnen een week geven wij u aan of uw algemene voorwaarden u afdoende tegen de hiervoor genoemde risico’s beschermen. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunnen wij uw algemene voorwaarden op die punten aanpassen. Daarvoor ontvangt u van ons vrijblijvend een offerte.

Uiteraard is het ook mogelijk om uw algemene voorwaarden volledig door ons te laten controleren. Hierover gaan we graag met u in gesprek.

 

 

 

 

 

 

Wij maken gebruik van cookies
Op www.jadejuristen.nl gebruiken wij cookies en andere technieken om jouw ervaring op onze website te verbeteren en om advertenties te tonen, ook met tracking cookies van derden die jouw internetgedrag volgen. Bekijk ons cookiebeleid. Als je doorklikt ga je akkoord met het plaatsen van de cookies en technieken.